073 Менеджмент_бакалавр

Цикл загальної підготовки

Філософія

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Інформаційно-комунікаційні технології

Історія та культура України

Фізичне виховання

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 

Цикл професійної підготовки

Вступ до спеціальності

Основи менеджменту

Основи наукових досліджень

Мікро- та макроекономіка

Цифрові ресурси в управлінні закладом освіти

Психологія менеджменту

Економіка освіти

Інноваційні процеси у галузі освіти

Менеджмент освіти

Історія менеджменту

Основи корпоративного управління

Соціологія організації та управління

Кадровий менеджмент

Діловодство у галузі освіти

Технології управління закладами освіти

Основи теорії організації

Управління інноваціями в  менеджменті

Теоретичні засади управління закладом освіти

Стратегічний менеджмент та управління проєктами

Адміністративний менеджмент

Методика прийняття управлінських рішень  в освіті

Теоретичні засади організації праці менеджера освіти

Діловий етикет менеджера освіти

Логістика та управління ризиками

Контрольно-оцінювальна діяльність у закладі освіти

Курсова робота з менеджменту освіти

Курсова робота з теоретичних основ управління закладом освіти