Кваліфікаційні роботи 2023

Кваліфікаційні роботи на здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" - 2023 рік.

Спеціальність 073 Менеджмент:

Андрійченко Валерія Ігорівна - УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВИХОВАННЯ В СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Протокол звіту подібності.

Бондаренко Ольги Олександрівна - СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНОЮ ШКОЛОЮ Протокол звіту подібності.

ЖЕЛЄЗНА Анжела Миколаївна - ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У МЕНЕДЖМЕНТІ ОСВІТИ Протокол звіту подібності.

Сіваєвої Дарини Олександрівни - ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Протокол звіту подібності.

Терещенко Денис Олегович - ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ Протокол звіту подібності.

 

 

Кваліфікаційні роботи на здобуття освітнього ступеня "Магістр" - 2023 рік.

Спеціальність 073 Менеджмент:

Глущенко Карина Ігорівна - ВПЛИВ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ КОЛЕКТИВУ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Протокол звіту подібності

Касмін Богдан Ігорович - ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В УПРАВЛІНСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ  Протокол звіту подібності

Костик Тарас Олександрович - ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ Протокол звіту подібності

Лобанова Ольга Василівна - ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ Протокол звіту подібності

Лисянська Вікторія Вадимівна - ТЕХНОЛОГІЇ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Протокол звіту подібності

Мананнікова Ольга Сергіївна - ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Протокол звіту подібності

Недайвода Юлія Валеріївна - ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ Протокол звіту подібності

Петриченко Тетяна Анатоліївна - СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ Протокол звіту подібності

Петрик Сергій Вікторович - ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Протокол звіту подібності

Щербань Наталія Вікторівна - САМООРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Протокол звіту подібності

Щербань Володимир Валерійович - ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ Протокол звіту подібності

Захарова Ірина Олександрівна - ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Протокол звіту подібності

Жало Лідія Павлівна - ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ СТРАТЕГІЙ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ Протокол звіту подібності

Чайченко Анна Вячеславівна - УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМ ТА ЗОВНІШНІМ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ Протокол звіту подібності

 

 Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки:

Чжан Сі - РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КИТАЇ Протокол звіту подібності

Бао Сяньлун - СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ Протокол звіту подібності

Чжоу Юйтін - УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ Протокол звіту подібності

Коваленко Андрій Леонідович - ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ Протокол звіту подібності 

Го Жен Лун - ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК З ПЕДАГОГІКИ ЯК ОСВІТНІЙ РЕСУРС В УМОВАХ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ Протокол звіту подібності

Лі Синьлей - ФОРМУВАННЯ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ КРАЇН АЗІЙСЬКОГО РЕГІОНУ Протокол звіту подібності

Колтакова Милана Юріївна - МОНІТОРИНГ ПРОФЕСІЙНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗВО Протокол звіту подібності

Тинда Аліна Валеріївна - ПЕДАГОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЗВО Протокол звіту подібності