Кваліфікаційні роботи 2022

Кваліфікаційні роботи на здобуття освітнього ступеня магістра - 2022 рік.

Спеціальність - 073 Менеджмент:

Спеціальність - 011 Педагогіка вищої школи: