Склад кафедри

  

Kozlova

КОЗЛОВА ОЛЕНА ГРИГОРІВНА – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Основні фахові курси: моделювання в системі управління освітою, теорія організації, менеджмент організації, методологія та організація наукового дослідження та її роль в діяльності менеджера, методологія та логіка наукових досліджень, моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця, системний підхід у вищій освіті.

google     idorcid   scopus

Коло наукових інтересів: Менеджмент в освіті, методологічні засади управління навчальним закладом, інноваційний менеджмент навчального закладу, інноваційна культура викладача та студента.

 

 

Pshenychna

ПШЕНИЧНА ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА - кандидат наук з державного управління, професор, перший проректор СумДПУ імені А.С. Макаренка, професор кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, Заслужений працівник освіти України.

Основні фахові курси: менеджмент освіти; корпоративне управління; керівник навчального закладу; управління фінансово-економічною діяльністю; діловодство в галузі освіти; адміністративний менеджмент; діловий етикет менеджера освіти. 

Коло наукових інтересів: підготовка менеджера   освіти;  управління закладом освіти; адміністративний менеджмент; вища освіта; професійна підготовка викладача; трансверсальні компетентності випускника. 

google   idorcid   scopus

Любов Пшенична педагогічну діяльність розпочала на посаді  учителя початкових класів Жовтневої середньої школи Білопільського району Сумської області у 1976 році після закінчення Харківського педагогічного училища. Має вищу освіту: у 1984 році закінчила Сумський державний педагогічний  інститут імені А. С. Макаренка  за спеціальністю «Учитель математики», була здобувачем наукового ступеня кандидата наук при Харківському регіональному інституті Академії державного управління при Президентові України з 2006 до 2009 року, захистила дисертацію   за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління», має ступінь кандидата наук з державного управління та  вчене звання професора.

Любов Василівна має неординарні організаторські здібності, користується заслуженою повагою колег за що впевнено просувалася по кар’єрних сходах: 1987 рік – заступник директора з навчально-виховної роботи середньої школи № 26 м. Суми, 1990 рік – директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 м. Суми, 2002 рік – начальник  управління освіти Сумської міської ради, 2005 рік – начальник управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, 2012 рік – перший проректор Сумського державного педагогічного університету імені А. С .Макаренка.

Пшенична Л.В. – активний громадський діяч. У 1994 та 2006 рр. обиралася депутатом Сумської міської ради, координатор волонтерського руху університету з питань допомого учасникам АТО, дітям-сиротам, дітям-інвалідам як університету так і закладів міста Суми.

За час перебування Пшеничної Л.В. на посаді першого проректора університету за її ініціативи та безпосередньої участі отримана ліцензія  та залучені на навчання іноземні студенти, що розширює можливості університету у здійсненні міжнародної діяльності, покращення матеріальної бази для підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів як для України, так і для закордонних держав; за ініціативою  Пшеничної Л.В.  з 2013 року в університеті започаткована Дошка пошани «Кращі імена»; стала невпізнанною територія університету: розбиті клумби, газони, алеї, висаджені багаторічні квіти; під її керівництвом проводиться багатопланова профорієнтаційна робота щодо залучення на навчання кращих, професійно спрямованих випускників загальноосвітніх навчальних закладів для отримання професії учителя. Завдяки їй університет має тісні зв’язки  з управліннями і відділами освіти як з питань методичного забезпечення навчально-виховного процесу, проходження студентами педагогічної практики, проходження підвищення кваліфікації учителями, так і проведення спільних заходів, спрямованих на залучення на навчання випускників шкіл.

Як науковець – Пшенична Л.В. має 114 наукових праць, 6 навчальних посібників, під її науковим керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації, керує 3 науковими дослідженнями аспірантів, працює на посаді професора кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, на високому рівні викладає навчальні дисципліни з питань менеджменту, управлінської діяльності, передає свій багатий керівний досвід для магістрів спеціальності 073 Менеджмент, Публічне управління та адміністрування. керує магістерськими роботами, стажуванням магістрів, є постійним учасником  та організатором Міжнародних, Всеукраїнських наукових конференцій, на яких виступає з науковими доповідями, тезами.

Пшенична Л.В. є керівником наукової школи за напрямом наукових досліджень: «Організаційні та фінансові механізми управлінської діяльності менеджерів», досліджуваними проблемами якої є: планування в управлінській діяльності; визначення його ефективності; процеси прийняття рішень в менеджменті тощо. Головними  здобутками наукової школи є видавництво  289 статей за результатами наукових досліджень, 3 навчально-методичних посібники для вищої школи,  статті у закордонних виданнях – 16, статті у науко метричних базах Scopus та Web of Scienсe – 14, у збірнику «Магістр» - 41, тез доповідей  до конференцій – 107.

За багаторічну сумлінну працю Пшенична Л.В. неодноразово була відмічена відомчими нагородами: грамотою Зарічного районного відділу освіти, 1983р., грамотою управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, ( наказ № 939-ОД від  16.12.2013р.), Почесна грамота Академії педагогічних наук України (наказ № 197 від 09,11.2010р.), знак «Відмінник освіти України» (наказ №400-к від 11.08.1996р.), знак «Антон Макаренко» (наказ № 282 від 05.04.2007р.), Подяками голови Сумської обласної державної адміністрації, голови Сумської обласної ради, Благословенною грамотою Патріарха Київського і Всієї  Русі України Філарета (2010 року Божого, місяця грудня в 14-й день),  нагрудним знаком
«К.Д. Ушинський» (2012 рік); нагрудним знаком «Григорій Сковорода» (2016 рік); відзнакою Сумської міської ради «За заслуги перед містом ІІ ступеня» (2017 рік), Почесною грамотою Сумської обласної ради (2018 рік); Указом Президента України № 274/2021 від 28.06.2021 року Пшеничній Любові Василівні присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

На займаній посаді Любов Василівна проявила себе як принциповий, професійний, вимогливий до себе і колег керівник, має високий рівень моральних якостей та загальної культури. Головними рисами її характеру є порядність, чесність, принциповість, стриманість, доброзичливість, що складають основу високого авторитету Любові Василівни серед студентів, науково-педагогічних працівників, співробітників.

  

Zaharova

ЗАХАРОВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА - доцент кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: теорія та методика навчання та виховання, використання інноваційних технологій та організація навчального процесу засобами цифрових технологій.

google   idorcid   scopus

У 1981 році закінчила фізико-математичний факультет Бєлгородського педагогічного інституту імені Ольминського. За фахом – учитель математики. 

З 1981 року науково-педагоігчна діяльність пов’язана з системою освіти: 

- з 1981 р. працювала вихователем дитячого садочку №2 м. Всєволожська Ленінградської області; 

- з 1989 р. – вчитель математики загальноосвітніх шкіл (№16, №26) м. Суми ; 

- з 1995 року працювала на посадах старшого викладача кафедри педагогіки та психології СОІППО, завідувача кафедрою педагогічної інноватики Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування інтелектуальної культури старшокласників засобами математики»;

- з 2009 р. по 2021 р. – декан факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Ірина Олександрівна  постійно працює над підвищенням власної науково-педагогічної кваліфікації, зокрема з 24.09.2018 р. по 25.03.2019 р. – підвищення кваліфікації в Сумському державному університеті за напрямом «Інформаційно-комунікаційні технології». Багаторічний досвід адміністративної та педагогічної діяльності, авторитетність серед освітян області та країни, потужний творчий та науковий потенціал сприяють ефективній взаємодії як з магістрантами та студентами кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи в освітньому процесі, так і з випускниками-магістрами. 

Ірина Олександрівна – автор наукових та навчально-методичний праць, які використовуються в освітньому процесі при викладанні курсів: «Інноваційні процеси у галузі освіти», «Контрольно-оцінювальна діяльність у закладі освіти», «Теоретичні засади організації праці менеджера освіти», «Цифрові ресурси в управлінні закладом освіти». За сумлінну багаторічну працю та значний вклад у розвиток освіти України Ірину Олександрівну Захарову  нагороджено знаком «Відмінник освіти України», грамотами Міністерства освіти і науки України, відзнаками всеукраїнського, обласного, міського рівнів.

Авторський доробок І.О Захарової охоплює 112 наукових праць і статей. Ірина Олександрівна залучається до здійснення експертизи наукових доробок в якості рецензента дисертаційних досліджень, монографій, навчальних посібників.

 

stativka

СТАТІВКА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА -  доктор педагогічних наук, професор кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи.

Наукові інтереси Статівки В.І. пов’ язані з такими галузями, як методика викладання лінгвістичних дисциплін та педагогіка вищої школи і менеджмент освіти.

 За час роботи у Сумському державному педагогічному університеті ім. А. С. Макаренка (1987-2023 рр.) В. І. Статівкою у співавторстві з колегами інших українських вищих навчальних закладів   створено три програми для загальноосвітніх шкіл України та 18 підручників, що за результатами Всеукраїнських конкурсів вийшли переможцями та були рекомендовані МОН України для  використання в загальноосвітніх школах.  Понад 20 років створені підручники успішно функціонували в школах України. 

У зазначеній галузі суттєвий доробок створено професором Статівкою В. І. для іноземних студентів: два посібники, робочі зошити, статті, розділи спеціалізованих монографій, монографії.  Робота з іноземними студентами протягом чотирьох років в Ланчжоуському університеті (КНР) засвідчує тяжіння наукових досліджень вченого до лінгвістики тексту, як художнього, так і наукового. Останнім часом вийшли монографії «Текст в современной образовательной парадигме: теория и практика анализа текстово-дискурсивных категорий» (2020); «Текст у дослідницьких парадигмах: теорія і практика» (колективна монографія,  2022 р ). Тому не є випадковим  викладання В. І. Статівкою  дисципліни «Основи наукових досліджень»,оскільки зазначений освітній компонент пов’язаний не лише з навчанням досліджувати, а й зі створенням наукового тексту у жанрі курсової, дипломної роботи.

Валентина Іванівна 11 років була членом Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальності 002- українська мова : теорія і методика (2007 - 2018 рр.) у Херсонському державному університеті, членом Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 004 - педагогіка …(2009 – 2015 рр) у Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка. ЇЇ діяльність полягала у виконанні обов’язків члена експертних рад, в опонуванні кандидатських і докторських дисертацій, рецензуванні монографій. Науковцем підготовлено і захищено десятки бакалаврських і магістерських робіт, дві кандидатські дисертації.

В.І. Статівка входить до складу редакційних колегій фахових збірок наукових праць в СумДПУ ім. А.С. Макаренка, в ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

Плідна довгострокова праця науковця відзначена державними нагородами: Відмінник освіти України (посвідчення №85314, наказ №666-к від 10 липня 2009 р.); нагрудним знаком Міністерства освіти і науки «Василь Сухомлинський» (посвідчення №46)-2012р.; грамотою Академії наук України (2015); грамотою Сумської обласної державної адміністрації (2010); дипломом 1 ступеня за перемогу в конкурсі наукових праць викладачів СумДПУ ім. А.С. Макаренка (2014); подякою Одеського обласного інституту удосконалення вчителів (2013); подякою ректорату Ланчжоуського університету КНР (2022) та численними грамотами ректорату Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка.

Останні 5 років науково-педагогічна праця здійснювалась у взаємодії з іноземними викладачами, тому наявні і публікації у співавторстві з ними та одноосібні.

1. Стативка В.И., Хунли Чжан, Цзе Бай, Ван Таньцзюй. Роль внеаудиторной формы работы в становлении поликультурной языковой личности.- Педагогічні науки теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал-Суми:Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка. -.№1.-2018-. С. 265 - 272.(журнал має INDEX COPERNICUS Crossref).

2. Стативка В. И., Ли Фаюань. Эстетическая функция языка и формирование языкового эстетического идеала,- Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал-Суми:Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка. - №4.-2018.- С. 360 - 372.

3. Стативка В. И., Стативка А.М. Мовчан Т. В. “Українська мова” для китайских магистрантов специальности “русский язык и литература”: концепция экспериментальных программы и учебника”./ Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи, - Харків:Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна. - 2018. С. 81-101. 

4. Стативка В.И. Принципы построения курса “Українська мова” как второго иностранного близкородственного языка для китайских магистрантов специальности “русский язык и литература”- СумДУ, специализированный сборник) - збірник наукових праць / [упор. Л. В. Віденко]. - Суми: Сумський державний університет-2018.- Вип.5,- С. 284-320.

5. Стативка В., Стативка А., Мовчан Т., Ван Таньцзюй. Национальный компонент в языковом эстетическом идеале (на материале оценки благозвучия русскими и китайцами). - Педагогічні науки:теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал-Суми:Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка. -.№9(83). - 2018 - С. 23-38. 

6. Статівка В., Іванова І.,Похшько О. Навчально-виховний потенціал змісту підручника для іноземних студентів.—Педагогічні науки:теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал-Суми:Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка. - №1(85).-2019.- С. 360 - 372. 

7. Статівка В.І., Лі Фаюань, Хе Цзінь. Текст у системі розвитку рідної та іноземної мовленнєвої діяльності: взаємозв язок лінгвістичної бази навчання в школі та ЗВО.-Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв язки, - Харків:Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна. - 2019. С. 174-195.

8. Стативка В.И. Текстово-дискурсивная категория информативности: лингво-методическая проекция/Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета им. Г. Сковороды. - Харьков, 2019. - №2 (68). - С. 51-63. 

9. Стативка В. И., Стативка A. M. Квалификационная работа выпускника-филолога: унификация требований, типичные недостатки и способы их предупреждения //Русский язык за рубежом.-2020,- №3.

10. Коломыцева О. Н., Стативка А. М., Дин Шуцзинь, Стативка В. И. Детерминированность информационного общества и образовательной системы: возможности повышения академических результатов в условиях дистанционного обучения. Science for Education Today. 2021. T. 11. №2. С. 102-121 (міжнародне індексування журналу: Russian Science Citation Index (RSCI) на платформі Web of Science, Scopus, CrossRef, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) на платформі ресурсного центру Norwegian Social Science Data Services (NSD), Index Copernicus International, бази даних Central and Eastern European Online Library, EBSCO, Ulrich's Periodicals Directory). URL: http://sciforedu.ru/system/files/articles/pdl712 stativka 2-21.pdf

11. Учебно-воспитательный потенциал содержания учебника для иностранных студентов. Педагогічні науки, теорія, історія, інноваційні технології. Суми, видавництво СДПУ ім.А.C. Макаренка  №1(85)2019, c.17-28.

12. Стативка В.И.  Cтативка А.М. Текстово-дискурсивная категория информативности: аналитический обзор. Життя присвячене слову. Суми, видавництво СДПУ ім.А.C. Макаренка  2019. C. 190-202.

  13. Статівка В., Козлова О., Дєнєжніков С., Захарова І. Виклики інформаційного суспільства як чинники трансформацій в управлінні навчальним процесом/ Педагогічні науки: теорія, практика, інновації.-2022.-№7-8(121-122).-С.97-112.

  14. Статівка В. Управління процесами пам’яті як шлях підвищення якості онлайн-навчання / Педагогічні науки: теорія, практика, інновації.  - 2022.- № 9-10 (123-124). - С.87-95.

15. Стативка В. И. Текст в современной образовательной парадигме: теория и практика анализа текстово-дискурсивных категорий: монография. Сумы: Университетская книга, 2020. 337 с.

16. Давидюк Л. В., Статівка В. І. Російська мова (8-й рік навчання). Підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти. 2-ге вид., перероб. Київ:УОВЦ “Оріон”,2021. 256 с.

17. Текст у дослідницьких парадигмах: теорія і практика: колективна монографія: за заг. ред. О. М.Семеног. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – 248 с. Авторський розділ с. 15-48.

 

denegnikov

ДЄНЄЖНІКОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ – начальник відділу міжнародних зв’язків, кандидат філософських наук, доцент кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи. 

Основні фахові курси: філософія освіти, соціологія організації та управління, філософські основи менеджменту.

Коло наукових інтересів:  трансгуманізм, постгуманізм, філософські проблеми хай-тек технологій та інноваційної освіти, методологія форсайту.

Дєнєжніков Сергій Сергійович народився 07 травня 1986 року, с. Сидорова Яруга В-Писарівського району Сумської області. Дєнєжніков С.С. з 2007 року працює в університеті. На даний час працює начальником відділу міжнародних зв’язків університету  та доцентом  кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Закінчив історичний факультет та факультет іноземних мов Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (2008 рік), навчально-науковий інститут педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (2018 рік). В 2009 році вступив до аспірантури СумДПУ імені А.С. Макаренка, яку достроково закінчив, захистивши дисертацію в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України у 2012 році. У грудні 2022 року отримав вчене звання доцента по кафедрі менеджменту освіти та педагогіки вищої школи.

Дєнєжніков С.С. має численну кількість нагород:

 1. Грамота Ректора Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка за вагомий внесок під час оздоровчої кампанії «Літо 2011»;
 2. Грамота Начальника Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за досягнення у науково-дослідній та науково-методичній роботі, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти та з нагоди Дня науки  (2011 рік);
 3. Грамота ректора Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка за успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук та з нагоди Дня науки в Україні
  (2013 рік);
 4. Подяка Міністерства освіти і науки України за ініціативність та наполегливість, високий професіоналізм та сумлінне виконання службових обов’язків (2016 рік);
 5. Подяка Голови Сумської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, значний внесок у розбудову освітньої галузі та університету, творчу організаторську роботу по впровадженню інноваційних освітніх технологій та з нагоди святкування 35-ї річниці навчально-наукового інституту історії та філософії (2016 рік);
 6. Почесна грамота Голови Сумської обласної державної адміністрації за багаторічну плідну працю, досягнення високих показників у науково-дослідній роботі, вагомий особистий внесок у вихованні в молоді почуття патріотизму, любові до України та з нагоди 84-річчя від дня заснування історичного факультету (2018 рік);
 7. Грамота Національної академії педагогічних наук України багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність, значні науково-методичні здобутки, вагомий внесок у розбудову освітньої галузі міста та з нагоди 94-річчя Університету (2018 рік);
 8. Подяка Міністерства освіти і науки України за проведення експертизи проектів, проміжних та анотованих звітів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених (2021 рік);
 9. Грамота Голови Сумської обласної ради за багаторічну самовіддану працю на педагогічній ниві, високий рівень професійної майстерності, творчість, ініціативу, виховання в молоді почуття любові до України та з нагоди Дня працівників освіти (2022 рік).

Багато років працює на викладацькій роботі, весь час займаючись науковими дослідженнями. Займається роботою над докторською дисертацією.

Має понад 180 наукових публікацій, з яких більше 40 опубліковано в спеціалізованих фахових виданнях, 3 в науково-метричних базах Scopus та Web of Science. Приймав участь у понад 80 Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях. Дєнєжніков С.С. є членом редакційної колегії збірника «Теоретичні питання методики викладання суспільних дисциплін».

Дєнєжніков С.С. є автором навчально-методичних посібників «Проблема людини у філософії» (2012 рік), «Історія філософії» (2013 рік), «Організація самостійної роботи студентів з курсу філософії» (2013 рік), «Соціологія організації і управління» (2014 рік), «Основи логіки» (2014 рік), Монографії «Філософські засади трансгуманізму» 2018 рік, яким надано гриф університету.

Приймав участь у багатьох наукових програмах. Виконував такі програми: «Нова філософія освіти в інформаційному суспільстві» (Реєстраційний № 0107U002825, Наказ МОН України від 27 жовтня 2006 р. № 732) – виконавець, «Теоретико-методологічні та організаційно-педагогічні засади менеджменту освітніх інновацій в суспільстві ризику» (Реєстраційний 

№ 0110U002728, Наказ МОН України від  22 липня 2009 р. № 686) – виконавець. На даний час виконує такі програми: «Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти» (Реєстраційний № 0113U001084, Наказ МОНмолодьспорту України від  25 жовтня 2012 р. № 1193) – виконавець На даний час активно працює над колективною науково-дослідною темою кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи «Теоретико-методологічні засади формування професійної компетентності майбутніх менеджерів освіти та педагогів вищої школи» (державний реєстраційний номер – 0121U109189 від 01.09.2021 – 31.12.2025 рр.). .

Дєнєжніков С.С. очолював Раду молодих учених Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (2009-2019 рр.).

Дєнєжніков С.С. був засновником та головою Громадської організації «Спілка молодих науковців Сумщини», яка об’єднує талановиту молодь міста Суми та Сумського регіону в царині наукових розвідок та досліджень.

Дєнєжніков С.С. постійно вдосконалює свій викладацький та методичний рівень. Він є науковим керівником багатьох бакалаврських та магістерських робіт. Розробив нові спецкурси з соціально-гуманітарних дисциплін: «Інтелектуальна власність у галузі освіти», «Соціологія організації та управління», «Сучасні концепції людини і суспільства», «Основи логіки», «Філософські засади діяльності менеджерів у галузі освіти» тощо. Викладає базові курси з філософії, політології, менеджменту, педагогіки вищої школи, а також спецкурсу «Основи рекламної діяльності» для магістрантів навчально-наукового інституту педагогіки і психології СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Дєнєжніков С.С. займає посаду начальника відділу міжнародних зв’язків. За посередництва Дєнєжнікова С. С. на постійній основі ведеться співпраця з такими міжнародними організаціями як: Фонд імені Роберта Воша (Німеччина); Громадська організація «Коло підтримки «Суми-Допомога» (Німеччина); Німецька служба академічних обмінів (DAAD), Ради міжнародної освіти (США), Програма імені Фулбрайта (США), Корпус Миру (США), Французький центр мовного та культурного співробітництва «Альянс Франсез» (Франція) тощо.

Дєнєжніков С. С. організовує укладання угод про творче співробітництво з вищими та загальноосвітніми навчальними закладами та громадськими організаціями Білорусі, Болгарії, Великобританії, КНР, Німеччини, Польщі, Сербії, США та Франції. На сьогодні плідна науково-педагогічна робота здійснюється в рамках 50 двосторонніх угод Університету та його структурних підрозділів. Співробітництво Університету із закордонними організаціями реалізовується шляхом: розробки та підписання угод про співробітництво; запрошення іноземних фахівців до проведення науково-педагогічної діяльності; організації та участі у міжнародних наукових заходах; відрядження викладачів університету за кордон; активізації програм студентських обмінів та стажувань; навчання іноземних громадян; отримання та реалізацію грантових програм.

Основні напрями міжнародного співробітництва включають зокрема: новітні інформаційні технології при навчанні математики; здоров’язбережувальне виховання; модернізацію підготовки вчителів музики, хореографії, образотворчого мистецтва; розвиток підготовки фахівців у сфері ритміки і танцю, вокалу; концепції інтеркультурного виховання дітей та молоді засобами музичного мистецтва; корекційно-педагогічна робота з дітьми з особливими потребами, логопедія, технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань; методичного забезпечення спорту високих досягнень та підготовки спортсменів світового рівня.

Дєнєжніков С.С. є висококваліфікованим спеціалістом, викладачем високого науково-педагогічного рівня, принциповим та наполегливим науковцем. Користується високою повагою студентів та колег по кафедрі. Завжди здатний прийти на допомогу молодим колегам, поділитись науковим ідеями та інформацією.

 

Korg

КОРЖ-УСЕНКО ЛАРИСА ВІКТОРІВНА – доктор педагогічних наук, професор.

Основні фахові курси: правове забезпечення професійної діяльності; андрагогіка в системі педагогічних наук; моделювання діяльності фахівця.

Коло наукових інтересів: історія педагогіки, педагогіка вищої школи, етнопедагогіка, педагогічне краєзнавство.

Корж-Усенко Лариса Вікторівна у 1995 році з відзнакою закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А.С.Макаренка за спеціальністю «історія та методика виховної роботи» та отримала кваліфікацію «вчитель історії, суспільствознавства та методики виховної роботи». Працює в СумДПУ імені А. С. Макаренка з 1995 року. 

Кандидат педагогічних наук з 1999 року. Дисертацію захищено 23 квітня 1999 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.452.03 Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України. Доктор педагогічних наук з 2019 року. Дисертацію захищено 15 червня 2019 року у спеціалізованій вченій раді Д 55.053.01 у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка Міністерства освіти і науки України.

З 2000 р. - доцент кафедри педагогіки, а з 2009 – доцент кафедри педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. У 2022 р. отримала звання професора кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи. З 2023 р. – на посаді професора кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи. Проходила стажування у квітні-травні 2021 року в університеті ІСМА (Латвія). 

Читає курси в магістратурі («Правове забезпечення професійної діяльності», «Андрагогіка в системі педагогічних наук»,  «Методика викладання у вищій школі», «Педагогічний контроль у системі освіти», «Моделювання діяльності фахівця», «Правові основи соціально-трудових відносин в освіті», «Сучасне діловодство в установах і закладах освіти», «Історія розвитку університетської освіти», «Основи риторичного мистецтва», «Педагогіка вищої школи», «Порівняльна педагогіка вищої школи», «Освітні технології») та аспірантурі («Історія вищої освіти в Україні», «Теоретичні та методичні засади історико-педагогічних досліджень»). 

Гарант програми  (011) Магістр «Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи).

Автор 151 праць (3 монографії, 5 розділів колективних монографій, 48 фахових статей,  17 закордонних публікацій, (4 статті в наукометричних базах, зареєстрованих у Scopus и Web of Science), 7 статей у наукових виданнях, 2 рецензії у наукових виданнях, 54 публікації у матеріалах конференцій, 5 навчально-методичних праць, 1 інформаційно-довідкове видання, 6 публікацій у періодичних виданнях, а також 10 усних доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях).

У рамках діяльності наукової школи «Актуальні аспекти розвитку вищої школи та педагогічного краєзнавства» під керівництвом Л. Корж-Усенко захищено 5 кандидатів наук. Член спеціалізованої вченої ради К 55.053.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» у СумДПУ імені А. С. Макаренка. 

Член координаційної ради університету. Член конференцій трудового колективу університету та інституту.

Має заохочення: дві грамоти начальника Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 2009 р. та 2014 р., грамоти ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка (2009 р., 2010 р., 2011 р., 2018 р.), подяка Національної Академії Педагогічних наук України (2021 р.).

 

 

102760760 3021248107962450 2729796430683176960 o

СКОРОБАГАТСЬКА ОКСАНА ІВАНІВНА доцент кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, кандидат педагогічних наук, доцент. 

Народилася в родині військовослужбовця. У 1993 році закінчила Сумський педагогічний інститут імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Музика і педагогіка». 

Працювала акомпаніатором у Сумському Палаці дітей та юнацтва. 

З 1999 р. – аспірантка зі спеціальності 13.00.01 теорія та історія педагогіки, наукова школа професора А. А. Сбруєвої. 

У 2006 р. захистила дисертацію за темою «Виховні цінності у просвітницькій спадщині членів Попівської академії (кінець ХVІІІ - початок ХІХ століття)». 

З 2006 р. – обіймала посаду доцента кафедри педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту СумДПУ імені А. С. Макаренка. 

У 2007 році закінчила факультет післядипломної та додаткової освіти СумДПУ імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Практичний психолог». 

У 2015 р. здобула звання доцента. 

У 2020 р. закінчила магістерську програму «Менеджмент», магістерська робота «Управління шляхом формування коучингових компетенцій у майбутніх менеджерів організації» (диплом з відзнакою). Спеціальність «Менеджер з адміністративної роботи»

У співавторстві було розроблено авторську програму факультативного курсу для учнів 10-11 класів «Екологія особистості та родини» / Скоробагатська О. І., Шифріна Я. К. (ГРИФ МОН України; лист № 14.1/12–Г–356 від 16.11.2012 р.). 

Читає лекції та проводить практичні заняття з навчальних курсів: Педагогічна психологія, Психологічні проблеми освіти, Психологія управління, Психологія вищої школи, Психологія педагогічного менеджменту, Інноваційний педагогічний менеджмент, Психологія громадських організацій, Взаємодія навчального закладу з громадськими організаціями, Маркетинг в освіті.

Коло наукових інтересів: психологічні проблеми виховання та самовиховання у сучасному світі, психологічне забезпечення навчального процесу в системі вищої освіти, проблема життєстійкості особистості в умовах суспільства ризику. 

Начальні посбники: 

1. Психологія управління: навч.-метод. посібник / укл. О.І. Скоробагатська, О.Г. Козлова, Д.О. Козлов. Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. 137 с.  

2. Трансфер технологій : навчально-методичний посібник / укладачі: О.Г. Козлова, М.О. Лазарєв, Д.О. Козлов, А.А. Сбруєва, О.І. Скоробагатська. Суми : вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. 164 с.

Статі у міжнародних науково-метричних базах

Kovalenko, O. V., Yepyk, L. I., Korzh-Usenko, L. V., Skorobahatska, O. I., & Oliinyk, O. S. (2021). Formation of Multicultural Competence of Future Tourist Support Specialists (Guides) as a Pedagogical Problem. Journal of Higher Education Theory and Practice. Boynton Beach, Florida : North American Business Press, Vol. 21(14), 2021. P. 191-199. ISSN 2158-3595 doi.org/10.33423/jhetp.v21i14.4884

Здійснювала керівництво діяльністю наукової лабораторії «Ресурсний центр трансферу соціальних виховних технологій «Екологія особистості та родини»» (2012 - 2015 рр.), у контексті якої було розроблено авторську програму факультативного курсу для учнів 10-11 класів «Екологія особистості та родини» / Скоробагатська О.І. , Шифріна Я.К. // Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка. – 2013. – 32 с. (ГРИФ МОН України; лист № 14.1/12–Г–356 від 16.11.2012 р.). Нагороджена грамотами ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка у 2011 р. та 2018 р. 

Співзасновник неприбуткової просвітницької Сумської громадської організації «Просвітницькій портал» Код ЄДРПОУ 42063995, що займається просвітницькою психолого-педагогічною діяльністю. 

2020 – 2021 роки Навчання на практичних курсах з психології: тренінги з транзактного аналізу (сертифікати).

Член Асоціації сімейних психологів України (сертифікат члена Асоціації сімейних психологів України №КС-02 від 29.07.2021)

2021 – 2022 підвищення кваліфікації з практичної психології: закінчення Базового курсу з консультування в методі позитивної психотерапії (Міжнародний сертифікат (Німеччина)).

2022 – 2023 Наукове стажування на базі Інституту психології Польської академії наук, Польща, Варшава): дослідження «Психологічна адаптація українських учнів у польській школі» у період травень – липень 2022 року (офіційне підтвердження).

З 2023 року є членом Української Асоціації Позитивної Психотерапії. 

Психолого-педагогічний консультант у Польському Міграційному Форумі (Polskie Forum Migracyjne) з червня 2022 р.  http://www.forummigracyjne.org/pl/index.php 

 

Designed by atjoomla.com