Наукова діяльність кафедри

Кафедрою менеджменту освіти та педагогіки вищої школи підготовлено та проведено всеукраїнські, міжрегіональні та вузівські науково-практичні педагогічні конференції:

 • 26-30 червня 2017 року кафедра була організатором Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю "УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ В УМОВАХ КРИЗИ: ДОСВІД А.С. МАКАРЕНКА ТА СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА".
 • 26-27  березня 2015 року кафедра була співорганізатором проведення ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційним розвитком вищої освіти: глобальний та національний виміри змін».
 • 2 квітня 2012 року було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Управління інноваційним розвитком освіти: глобальний та національний виміри».
 • 25-26 жовтня 2012 р. кафедра була співорганізатором Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти».
 • 20-21 квітня 2011 року кафедра педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту була співорганізатором проведення Міжнародної науково-практичної  конференції молодих учених і студентів “Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування”.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Освіта в інформаційному суспільстві: філософські, психологічні та педагогічні аспекти» (27–28 жовтня 2010 р.)
 • Регіональна науково-практична конференція «Педагогічна спадщина А.С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти (25 березня 2008 р.).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Неперервна освіта: проблеми, пошуки, перспективи (17–18 травня 2007 р.).
 • Науково-практична конференція «Болонський процес: проблеми, пошуки, перспективи» (21–22 березня 2006 р.).
 • Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні системи і технології управління у сфері освіти» (27–28 травня 2004 р.).
 • Науково-практична конференція «Управління освітою в регіоні: пошуки оптимальних шляхів» (22 квітня 2003 р.).
 • Починаючи з лютого 2006 року традиційним стало щорічне проведення кафедрою науково-практичної конференції «Наукові пошуки молодих вчених», за результатами якої видається збірник праць «Магістр».

Значна увага в системі підготовки магістрів приділяється проведенню практики майбутніх викладачів вищої школи та майбутніх керівників навчальних закладів. Кафедрою розроблено програми та робочі зошити для проходження стажування магістрами.

Кафедра впроваджує в практику модель підготовки магістрантів на базі творчої співдружності директорів навчальних закладів, вчителів, студентів та учнів, коли всі вони мають можливість не лише теоретично сформулювати та розглянути проблеми наукового дослідження, але й експериментально перевірити їх.