Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи стала співорганізатором ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні технології управління соціально-економічним розвитком України в умовах глобальних викликів сьогодення»

Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи стала співорганізатором ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні технології управління соціально-економічним розвитком України в умовах глобальних викликів сьогодення», яка розпочала свою роботу 22 грудня 2022 року на базі кафедри управління та адміністрування МДПУ імені Богдана Хмельницького.

З вітальним словом виступила в.о. ректора МДПУ імені Богдана Хмельницького Фалько Н.М, яка підкреслила важливість заходу та висловила сподівання на проведення наступної конференції в стінах рідного університету. На необхідності подібного симбіозу науки, освіти, бізнесу та громадського самоврядування акцентувала увагу в своєму виступі в.о. проректора з наукової роботи МДПУ імені Богдана Хмельницького Коноваленко Т.В.

Після завершення пленарного засідання робота конференції продовжилася на секціях, серед доповідачів яких були наші викладачі: Козлова О.Г.

Screenshot 14

Screenshot 15

Захист кваліфікаційних робіт

20-21 грудня 2022 року відбувся захист кваліфікаційних робіт у студентів спеціальності 011 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» освітньо-професійна програма Педагогіка вищої школи та спеціальності 073 «МЕНЕДЖМЕНТ», спеціалізація: Управління закладом освіти, денної та заочної форми навчання.

Оцінювання результатів захисту кваліфікаційних робіт відбувалось відповідно до чинного законодавства та Положення про кваліфікаційну роботу Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, ухваленого вченою радою університету (протокол № 4 від 28.11.2022 року).

Вітаємо всіх наших випускників-магістрів з успішним захистом! Бажаємо втілення планів і задумів!

Screenshot 13

Захист курсових робіт

09 грудня 2022 року  на кафедрі менеджменту освіти та педагогіки вищої школи відбулися успішні захисти курсових робіт студентів 3 та 4 курсів спеціальності 073 Менеджмент. У присутності викладачів кафедри студенти представили свої роботи та змістовні презентації.

Бажаємо нашим студентам досягати нових вершин у подальшому навчанні!

Screenshot 12

Участь у Міжнародній науковій конференції «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА УПРАВЛІННЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ І НАУЦІ» м. Фергана, Республіка Узбекистан

28 листопада 2022 року старший викладач кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Дєнєжніков С. С. взяв участь у Міжнародній науковій конференції «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА УПРАВЛІННЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ І НАУЦІ», яка проходила у м. Фергана, Республіка Узбекистан за підтримки видавництва Izdevniecība «Baltija Publishing» Valdeķu iela, Rīga та закладів вищої освіти: ISMA University of Applied Sciences in Uzbekistan, ISMA University of Applied Sciences,  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi Polonia University in Częstochowa,  Institute of Criminal Law and Applied Criminology, A.Yu. Krymsky Institute of Oriental Studies of the NAS of Ukraine, Lviv University of Business and Law,  International Humanitarian University, Interregional Academy of Personnel Management,  Publishing House “Helvetica”, Center for Ukrainian-European Scientific Cooperation.

Screenshot 11

Розширене засідання кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи

25 листопада 2022 року відбулося розширене засідання кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, на якому була присутня проректор з науково-педагогічної (наукової) роботи доктор економічних наук, професор О. Ю. Кудріна. Завідувач кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи кандидат педагогічних наук, професор О. Г. Козлова звітувала про наукову діяльність кафедри за 2022 р. Викладачами кафедри обговорено основні напрями наукової роботи на 2023 р., серед яких основним є співпраця кафедри з закордонними закладами та установами.

Screenshot 10

Designed by atjoomla.com