Захист магістерської роботи!

З 21.12.2020 продовжуються захисти магістерських робіт кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Участники екзаменаційної комісії:
      Пшенична Любов Василівна – к. н. з держ. управ., професор;
      Козлова Олена Григорівна –к. пед. н., профессор;
      Лазарєв Микола Остапович – к. пед. н., професор;
      Сбруєва Аліна Анатоліївна – д. пед. н., професор.
Захист проходить успішно.

Designed by atjoomla.com