Захист магістерської роботи!

18.12.2020 відбулися захисти магістерських робіт кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Участники екзаменаційної комісії:
     Пшенична Любов Василівна – к. н. з держ. управ., професор;
     Козлова Олена Григорівна –к. пед. н., профессор;
     Лазарєв Микола Остапович – к. пед. н., професор;
     Сбруєва Аліна Анатоліївна – д. пед. н., професор.
Захист пройшов успішно.