Доброчесність – не тільки на словах!

Корпоративна культура Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка передбачає здійснення освітньої, наукової та творчої діяльності згідно з найвищими моральними і правовими нормами академічної доброчесності.

Тому 9 вересня 2020 року викладачі кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи підписали «Декларацію про академічну доброчесність науково-педагогічного, наукового, педагогічного працівника Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка», якою зобов’язались керуватися у своїй роботі законодавством України, етичними вимогами до професійної та наукової діяльності та Кодексом академічної доброчесності університету.