Участь доцента кафедри Захарової І.О. у VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Третій рівень освіти в Україні: становлення та тенденції»

17- 19 листопада 2023 року доцент кафедри Захарова І.О. взяла участь у VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Третій рівень освіти в Україні: становлення та тенденції» яку проводив Центр українсько-європейського наукового співробітництва.
У роботі конференції приймали участь науковці, науково-педагогічні працівники, гаранти освітньо-наукових програм, працівники відділів аспірантури та докторантури закладів вищої освіти з різних країн. Вперше конференція була проведена у 2016 році та проводиться щороку не зважаючи ні нащо - ковід, війну. Ідейними натхненниками її є МОН і НАЗЯВО.
Захід надзвичайно продуктивний. Усі виступи унікальні і спонукають до роздумів і діяльності.

Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Провітництво і нова Просвіта – місія освіти ХХⅠ століття»

Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Провітництво і нова Просвіта – місія освіти ХХⅠ століття»

8 листопада 2023 року наша кафедра спільно з Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України, Бердянським державним педагогічним університетом, Університетом менеджменту освіти НАПН України, Науково-дослідним інститутом провідництва БДПУ, Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Б. Хмельницького, Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В. Гнатюка, Глухівським національним педагогічним університетом імені О. Довженка, Сумським державним педагогічним університетом імені А. Макаренка, Українською інженернопедагогічною академією, Бердянським державним педагогічним університетом провела Всеукраїнську наукову онлайн-конференцію «Провітництво і нова Просвіта – місія освіти ХХⅠ століття». На пленарному засіданні були представлені такі доповіді викладачів кафедри: ПШЕНИЧНА Любов Василівна, к.п.н., професорка кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. «Місія університету в суспільстві: формування академічної спільноти та сучасні виклики». КОЗЛОВА Олена Григорівна, к.п.н., професорка, завідувачка кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. «Сутнісні складові професіоналізму менеджера освіти як провідника». КОРЖ-УСЕНКО Лариса Вікторівна, д.п.н., професорка кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. «Розвиток лідерських якостей викладача закладу вищої освіти в умовах суспільства знань». ЗАХАРОВА Ірина Олександрівна, к.п.н., доцентка кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. «Умови формування інтелектуальної мобільності майбутніх менеджерів». СКОРОБАГАТСЬКА Оксана Іванівна, к.п.н., доцентка кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. «Психологічні аспекти провідництва». ДЄНЄЖНІКОВ Сергій Сергійович, к.ф.н., доцент кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. «Філософські виміри провідництва в освіті». Активну участь у проведенні конференції взяли здобувачі вищої освіти за ОПП Менеджмент освіти та ОПП Педагогіка вищої школи, зокрема: Ван Сінь, Чжан Сі, Чень Цзяо, Клюшник П.Е., Чикірнєєв А. Ю., Терещенко Д. О., Голік Д. В. Кравцова Є.М., Петрик С.В., Щербань В.В., Касьмін Б.І., Костик Т.О., Жень Сіньюй, Цзян Пейген, Недайвода Ю.В., Петриченко Т.А., Биценко В.В., Дударенко В.І., Пашук В.О., Шарапова А.А., Кравцова Є.М., Суліменко А.В., Тарас Костик, Вікторія Лисянська, Лідія Жало, Ольга Лобанова, аспірант Лохоня М.М. Учасники конференції виявили зацікавленість до розгляду порушених проблем.

Запрошуємо на навчання!!!

emblema01 Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи

ОГОЛОШУЄ додатковий набір (денна і заочна форми навчання).

Реєстрація електронних кабінетів і подання заяв на вступ — до 13.10.2023

1) ОР Бакалавр 073 Менеджмент: НМТ або ЗНО (українська мова і математика (обов’язкові предмети), один предмет за вибором + мотиваційний лист.

2) ОР Магістр 073 Менеджмент: ЄВІ, ЄФВВ + фаховий іспит + мотиваційний лист (на основі бакалавра). На основі диплому спеціаліста або магістра — співбесіда з іноземної мови, фаховий іспит і мотиваційний лист.

3) ОР Магістр 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи): ЄВІ, ЄФВВ, мотиваційний лист (вступ на основі ОС Бакалавр); співбесіда з іноземної мови, фаховий іспит, мотиваційний лист (вступ на основі ОС Магістр, ОКР Спеціаліст).

Детальніше — на сайті СумДПУ ім. А.С. Макаренка (рубрика Вступ 2022) https://sspu.edu.ua/

Довідки телефоном 095-900-02-74.

Зустріч з першокурсниками

Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи у складі  Навчально-наукового інституту педагогіки і психології відкрила  двері для першокурсників у світ знань та наукових досліджень. На зустрічі були присутні куратори академічних груп, викладачі та керівники університету в особі професора Пшеничної Л.В. Відбулася бесіда, у ході якої студентам розповіли про особливості навчання у вищому навчальному закладі, про вибудовування стосунків з одногрупниками та викладачами, про роботу на платформі MOODL, користування бібліотечним фондом та ін. Допитливі студенти формулювали запитання викладачам та виявили готовність до навчання.

0409

0409 2023

Новий навчальний рік розпочато!

Шановні викладачі та здобувачі освіти! Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи вітає всіх з початком нового навчального року.

01092023