Наукова діяльність кафедри

Кафедрою менеджменту освіти та педагогіки вищої школи підготовлено та проведено всеукраїнські, міжрегіональні та вузівські науково-практичні педагогічні конференції:

Значна увага в системі підготовки магістрів приділяється проведенню практики майбутніх викладачів вищої школи та майбутніх керівників навчальних закладів. Кафедрою розроблено програми та робочі зошити для проходження стажування магістрами.

Кафедра впроваджує в практику модель підготовки магістрантів на базі творчої співдружності директорів навчальних закладів, вчителів, студентів та учнів, коли всі вони мають можливість не лише теоретично сформулювати та розглянути проблеми наукового дослідження, але й експериментально перевірити їх.