Практика

Навчальна практика для студентів спеціальності 073 «Менеджмент»  є невіддільною складовою освітньо-професійної підготовки. Навчальна практика є важливим етапом навчального процесу у вищому навчальному закладі з метою формування в студентах активного ставлення до здобуття високого рівня наукових і професійних знань, умінь і навичок для майбутньої практичної діяльності в галузі управління. Навчальна практика є практикою професійного спрямування, а саме – основою уявлення про майбутню професію, вивчення професійних функцій майбутніх менеджерів у різних сферах. 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ЗА ФАХОМ «МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ» (ПРОПЕДЕВТИЧНА)

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ЗА ФАХОМ «МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ» (ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА)

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ЗА ФАХОМ «МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ» (ВИРОБНИЧА)

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ЗА ФАХОМ «МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ»

 

Screenshot 110