Lazarev

 

Лазарєв Микола Остапович - кандидат педагогічних наук з теорії та історії педагогіки, професор.

Основні фахові курси: педагогічний контроль в системі освіти; аудит і оцінювання управлінської діяльності; трансфер технологій; освітні технології.

Коло наукових інтересів: творча і духовна самореалізація особистості в евристичній освіті, методи і механізми в евристичному навчанні.