Kozlova

 

Козлова Олена Григорівна – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Основні фахові курси: моделювання в системі управління освітою, теорія організації, менеджмент організації, методологія та організація наукового дослідження та її роль в діяльності менеджера, методологія та логіка наукових досліджень, моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця, системний підхід у вищій освіті.

Коло наукових інтересів: Менеджмент в освіті, методологічні засади управління навчальним закладом, інноваційний менеджмент навчального закладу, інноваційна культура викладача та студента.

 

 

Pshenichna

 

 

Пшенична Любов Василівна - кандидат наук з державного управління, перший проректор СумДПУ імені А.С. Макаренка, професор кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи.

Основні фахові курси: корпоративне управління; теорія і практика бізнес планування; керівник навчального закладу; управління фінансово-економічною діяльністю.

Коло наукових інтересів: менеджмент в освіті; керівник навчального закладу; адміністративний менеджмент; вища освіта; професійна підготовка викладача.

 

 

Lazarev

 

Лазарєв Микола Остапович - кандидат педагогічних наук з теорії та історії педагогіки, професор.

Основні фахові курси: педагогічний контроль в системі освіти; аудит і оцінювання управлінської діяльності; трансфер технологій; освітні технології.

Коло наукових інтересів: творча і духовна самореалізація особистості в евристичній освіті, методи і механізми в евристичному навчанні.

 

102760760 3021248107962450 2729796430683176960 o

 

 

Скоробагатська Оксана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Основні фахові курси: педагогічна психологія;  психологічні проблеми виховання;  психологія управління.

Коло наукових інтересів: психолого-педагогічна терапія, психологія сім’ї, психологія материнства, психологічна екологія особистості, психологічна компетентність.

 

 


Risina   

 

 

 

Рисіна Марія Юхимівна – доцент.

Основні фахові курси: історія педагогіки, порівняльна педагогіка.

Коло наукових інтересів: історія педагогічної думки, принципи виховання сиудентської молоді, порівняльна педагогіка країн світу.

 

 

 

 

Designed by atjoomla.com