Програма для вступу

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра

Перелік освітніх ступенів, спеціальностей, освітньо-професійних програм, конкурсних пропозицій та ліцензійні обсяги за якими оголошується прийом на навчання до СумДПУ імені А.С. Макаренка

Designed by atjoomla.com