Ліцензія

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка